Werken bij de NZa
De vacaturesite van de NZa
menu

Missie

De NZa beschermt de belangen van burgers op het gebied van toegankelijkheid, betaalbaarheid en kwaliteit van de Nederlandse gezondheidszorg.

Visie

Bij alles wat de NZa doet staat het belang van de burger voorop. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. We maken vanuit dit perspectief als onafhankelijke organisatie regels en houden toezicht op de zorg. Daarbij adviseren we het ministerie van VWS.

Goede data zijn onmisbaar om onze missie te kunnen verwezenlijken. Deze data zijn de basis voor analyses waarmee de NZa de belangen van burgers in de gaten houdt en waar nodig in de sector ingrijpt met regelgeving en/of toezicht.

 
Deskundig Onafhankelijk Betrouwbaar