menu

Beleidsmedewerkers die samen met partijen in de zorg vraagstukken oplossen

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of een behandeling in een ziekenhuis. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 90 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorg een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, patiënten en cliënten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden.

Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit. In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De directie Regulering

Bij de directie Regulering bepalen we welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen, aan welke (kwaliteits)eisen voldaan moet worden en wat deze zorg (maximaal) mag kosten. Bijvoorbeeld behandelingen bij de huisarts of tandarts, of de zorg aan mensen met een handicap. Maar ook de prestaties, tarieven en regels op het gebied van de medisch-specialistische zorg behoren tot de verantwoordelijkheid van deze directie. We houden de ontwikkelingen in de markt in de gaten, voeren onderzoek uit en maken beleid om maatschappelijke problemen te voorkomen of op te lossen. Hierbij werken we samen met veel verschillende partijen, zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars en het ministerie van VWS.

Voor zowel de unit Tweedelijns Somatische Zorg als de unit Eerstelijnszorg zoeken we een medior beleidsmedewerker.

Hoe ziet je werk als beleidsmedewerker eruit?

Binnen projectgroepen werk je aan complexe economische en beleidsmatige vraagstukken. Je analyseert zowel kwalitatieve als kwantitatieve informatie. Die verwerk je in rapportages of notities die leiden tot nieuw beleid. Zo kijk je met het projectteam bijvoorbeeld hoe we via ons beleid e-health en innovatie kunnen stimuleren, hoe we zorgen dat burgers over voldoende keuze-informatie beschikken en hoe we de wachttijden kunnen verminderen. Je gaat actief in gesprek met externe stakeholders zoals zorgaanbieders, verzekeraars, brancheverenigingen en het ministerie van VWS. Daarnaast stimuleren we dat je na enige tijd specialistische dossiers onder je hoede neemt, waar jij als beleidsmedewerker het aanspreekpunt voor bent en dat je inzetbaar bent als projectleider van (deel)trajecten.

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, aan een onderwerp dat veel in de belangstelling staat. Een functie die inhoudelijk uitdagend is, maar waarin je ook je kwaliteiten op het gebied van samenwerking en stakeholdermanagement in kunt zetten. Afwisselend werk, in een mix van zelfstandigheid en samenwerking. Je bent onderdeel van een team met veel jonge en gemotiveerde collega’s. En verder:

  • Een salaris van maximaal € 4.905 (schaal 11 BBRA). Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Goede faciliteiten, zoals een smartphone en laptop, waarmee je je werk soms ook thuis kunt doen.
  • Diverse verlofmogelijkheden en mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen.
  • De mogelijkheid om vanuit deze functie door te groeien tot senior projectleider.

Wat breng je mee?

Je voelt je betrokken bij de medisch-specialistische zorg of de eerstelijnszorg en wilt graag een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van het beleid in deze sectoren. Jouw nieuwsgierigheid helpt je om op creatieve en innovatieve wijze mee te denken over oplossingen voor onze complexe vraagstukken. Hoofd- en bijzaken scheiden is met jouw analysevaardigheden geen probleem.

Je kent de zorggoed, weet wat er speelt en leeft, en bent in staat om samen met verzekeraars, zorgaanbieders en hun brancheorganisaties te bouwen aan beleid. Je bent je er van bewust dat verandertrajecten tijd kosten. Maar met jouw enthousiasme, ondernemerschap en doorzettingsvermogen lukt het je toch om zaken voor elkaar te krijgen. Het spreekt voor zich dat je uitstekende communicatieve vaardigheden en een goed gevoel voor bestuurlijke verhoudingen hebt die je inzet om samen te werken met je collega’s binnen de NZa en met externe partijen. Daarnaast heb je:

  • Een afgeronde wo-opleiding, bijvoorbeeld gezondheidswetenschappen, (gezondheids) economie, bestuurskunde, bedrijfskunde of gedragswetenschappen. Kennis van en ervaring in de medisch-specialistische zorg of eerstelijnszorg vinden we echter belangrijker dan je afstudeerrichting.
  • Tussen de drie en vijf jaar relevante werkervaring, bijvoorbeeld bij een zorgverzekeraar, verzekeraar, onderzoeks-/consultancybureau of overheidsinstantie.
  • Kennis van en affiniteit met beleidsprocessen in de ziekenhuissector of eerstelijnszorg.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Marnelle Commandeur, unitmanager Tweedelijns Somatische Zorg, telefoonnummer 030 – 296 89 46 of via mcommandeur@nza.nl of met Johan Rijneveld, unitmanager Eerstelijnszorg, op telefoonnummer 06 – 55 11 67 37of via jrijneveld@nza.nl.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden,  hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van deze procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter khooijmans@nza.nl of via 030 – 296 81 11.

Solliciteren

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte