menu

Bestuursrechtjurist Toezicht & Handhaving

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of de behandeling van een sportblessure op de Spoedeisende Hulp. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 80 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorgmarkt een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, consumenten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden. Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit.

In het werk van de NZa stellen we het belang van de burger voorop. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Tegen deze achtergrond maken we regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De directie Toezicht en Handhaving

De directie Toezicht en Handhaving ziet erop toe dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de voor hen geldende regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid. Zorgaanbieders moeten de behandelingen op de juiste manier in rekening brengen en duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg. Als het belang van de consument in het geding dreigt te komen, grijpen we in. Wil jij jouw bestuursrechtelijke expertise inzetten om effectief en gezaghebbend toezicht te houden in de zorg? Dan maken we graag kennis met jou.

Hoe ziet je werk als jurist bij Toezicht en Handhaving eruit?

Jij gaat aan de slag bij de unit die toezicht houdt op zorgaanbieders. Samen met je collega’s kijk je naar thema’s als correct declareren, goed bestuur, contractering, transparantie en wachttijden. Het team verzamelt hierover informatie in onze eigen bronnen, maar legt bijvoorbeeld ook toezichtsbezoeken af bij zorgaanbieders, zoals een tandartsenpraktijk of ziekenhuis. Worden de regels overtreden, dan moeten we bepalen wat de vervolgstappen zijn. Jij draagt aan dit alles bij vanuit een juridische invalshoek. Je identificeert onze bevoegdheden en beoordeelt de verzamelde informatie. Vervolgens adviseer je over, en ben je betrokken bij, het nemen van (formele) handhavingsmaatregelen zoals het opleggen van een aanwijzing of bestuurlijke boete. We gaan hierbij altijd voor maatwerk. Daarnaast zorg jij ervoor dat verzoeken op het gebied van de Wet openbaarheid van bestuur op de juiste plek binnen onze directie worden behandeld en adviseer je over de juiste afdoening.

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. Hier krijg je de mogelijkheid om actief bij te dragen aan het oplossen van problemen in de zorg. Binnen een multidisciplinair team ga je aan de slag met interessante vraagstukken. En verder bieden wij:

  • Een salaris van maximaal €4.905 (schaal 11 BBRA) of maximaal €5.559 (schaal 12 BBRA) per maand, afhankelijk van ervaring, bij een 36-urige werkweek. Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Een werkweek van 32-36 uur.
  • Prima secundaire arbeidsvoorwaarden.
  • Goede faciliteiten, zoals een smartphone en laptop, waarmee je je werk soms ook thuis kunt doen.
  • Diverse verlofmogelijkheden en ruimte om aan je eigen ontwikkeling te werken.

Wat breng je mee?

Je bent analytisch sterk en weet snel tot de kern van complexe materie door te dringen. Je bent communicatief vaardig, vraagt door en wilt exact weten hoe het zit. Je kunt je mening zowel mondeling als schriftelijk onderbouwen met steekhoudende argumenten en je schroomt niet om deze onder de aandacht te brengen. Je bent een creatieve denker en beschikt over voldoende relativeringsvermogen. Daarnaast heb je:

  • Een afgeronde universitaire opleiding Rechtsgeleerdheid
  • Minstens drie jaar ervaring met bestuursrechtelijk toezicht. De Algemene wet bestuursrecht (Awb) kent voor jou geen geheimen.
  • Affiniteit met de (Nederlandse) gezondheidszorg en kennis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) en de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) zijn een pre.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Joep Beckers, unitmanager Toezicht Zorgaanbieders. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer 06-46 98 61 37.

Sluitingstermijn

Wij vinden het belangrijk om de allerbeste match te vinden. Daarom  hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden.

Solliciteren

Omdat dit een vertrouwelijke functie is, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte.