menu

Compliance officer die de standaard wil zetten in informatiebeveiliging

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of de behandeling van een sportblessure op de spoedeisende hulp. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 90 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorg een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, patiënten en cliënten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden. Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit. In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

Domein IV Organisatie en Vernieuwing

Onze ICT-omgeving bestaat uit complexe en unieke databases, generieke applicaties en maatwerkapplicaties. Daarmee kunnen onze collega’s uit de verschillende directies beleid maken, onderzoek doen, marktscans uitvoeren en toezicht houden op de zorgmarkt. Kwaliteit staat in het werk van de NZa bovenaan. Goede en betrouwbare data en optimaal functionerende systemen zijn daarvoor een essentiële basisvoorwaarde. Binnen de directie Informatie en Bedrijfsvoering heeft het domein IV Organisatie en Vernieuwing de regie op de totale informatievoorziening binnen onze organisatie. We inventariseren hoe we de informatievoorziening nog beter kunnen laten aansluiten bij de bedrijfsprocessen, regisseren noodzakelijke functionele en technische aanpassingen aan systemen, beheren de contracten voor de totale informatie- en datavoorziening en sturen de ICT-leveranciers aan. De directie maakt op dit moment een ontwikkeling naar meer businessgericht werken door. Dat geldt dus ook voor dit domein.

Hoe ziet je werk als compliance officer eruit?

Natuurlijk moet de beveiliging van onze data en van informatie die wij van anderen krijgen voldoen aan wet- en regelgeving. Jij bewaakt dan ook dat wij op het gebied van bijvoorbeeld informatiebeveiliging, privacy, archivering en het hergebruik van overheidsinformatie voldoen aan alle geldende normen en wet- en regelgeving. Je vertaalt het beleid op deze gebieden naar praktische werkinstructies, waar de organisatie direct mee aan de slag kan. Je zorgt ook dat de effectiviteit hiervan meetbaar is, zodat we naar aanleiding daarvan aanbevelingen voor verbeteringen kunnen doen. Wijzigen de omstandigheden of regelgeving, dan signaleer jij direct welke impact dit heeft op onze compliancy en waar we moeten bijsturen.

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. We zijn ambitieus en dat geeft jou de kans om niet alleen jezelf en je directe collega’s, maar ook de rest van de organisatie mee te nemen naar een hoger niveau. Je krijgt de vrijheid om de koers te bepalen en deze na afstemming zelf in te vullen. Je draagt actief bij aan onze compliancy, waarmee je direct bijdraagt  aan het beveiligen van de zorgdata van Nederland. En daarnaast:

  • Een salaris van maximaal € 4.631 (schaal 10).
  • Goede faciliteiten om je werk te doen, zoals een smartphone en laptop.
  • Diverse verlofmogelijkheden en mogelijkheden tot het volgen van opleidingen, cursussen of deelname aan seminars.
  • Een aanstelling voor één jaar.

Wat breng je mee?

ICT boeit jou en je leeft voor informatiebeveiliging. In je werk toon je niet alleen kennis, maar ook overtuigingskracht en doorzettingsvermogen. Je weet bedrijfsprocessen te relateren aan compliance vraagstukken en oplossingen te vinden. Verder heb je:

  • Een opleiding op minimaal hbo-niveau op het gebied van bijvoorbeeld informatica, informatiebeveiliging of kennismanagement.
  • Een combinatie van een aantal certificeringen, zoals CISA, CISM, CGEIT, CISSP of Prince2.
  • Aantoonbare kennis van geldende normenkaders en wet- en regelgeving, zoals de Awb, WHO en de Archiefwet 1995.
  • Minimaal vijf jaar hands on ervaring met beveiligingsvraagstukken, liefst in een vergelijkbare organisatie.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Marieke van Zomeren, unitmanager IV-regie en datalevering. Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 030 – 209 27 05.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden, hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren.

Solliciteren

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig. Daarnaast maakt een online assessment onderdeel uit van de procedure.

 Aan acquisitie hebben we geen behoefte.