menu

Financieel toezichthouder die zich inzet voor de langdurige zorg

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of de behandeling van een sportblessure op de Spoedeisende Hulp. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 70 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorgmarkt een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars en zorgkantoren, patiënten en cliënten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden. Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit. In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De directie Toezicht en Handhaving

We controleren of zorgaanbieders en zorgverzekeraars en zorgkantoren zich aan de wetten en regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid. Zorgkantoren moeten voldoende kwalitatief goede zorg inkopen en cliënten ondersteunen en begeleiden naar tijdige en passende zorg. Zorgaanbieders moeten de behandelingen op de juiste manier in rekening brengen en duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg. Samen moeten partijen de zorg toegankelijk houden voor de patiënt. Als het belang van de burger in het geding dreigt te komen grijpen we in. Met een gesprek, door partijen bij elkaar te brengen en in het uiterste geval met handhavingsmaatregelen, zoals een boete.

Hoe ziet je werk als financieel toezichthouder eruit?

Jij controleert jaarlijks de financiële verantwoording van zorgkantoren (Wlz-uitvoerders). Daarbij kijk jij of zij het beschikbare budget voor de langdurige zorg rechtmatig en doelmatig besteden. Als wij signalen ontvangen over de wijze waarop zorgkantoren het zorggeld besteden, stuur jij het team aan dat deze signalen onderzoekt. Je voert data-analyses uit en je stelt modellen en controleprotocollen op voor de accountants van de zorgkantoren. Je hebt veel contact met partijen die onder het toezicht van de NZa vallen, maar ook met accountants en collega’s bij andere toezichthouders.

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. De mogelijkheid om actief bij te dragen aan het verbeteren van de langdurige zorg, zodat cliënten tijdig passende zorg krijgen. Veel ruimte om samen met betrokken, gemotiveerde en enthousiaste collega’s ons toezicht te vernieuwen en effectiever te maken. En verder:

  •  Een salaris van maximaal € 5.450 (schaal 12 BBRA) of € 6.097 (schaal 13 BBRA), afhankelijk van je ervaring. Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Goede faciliteiten, zoals een smartphone en laptop, waarmee je je werk soms ook thuis kunt doen.
  • Diverse verlofmogelijkheden en mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen. 

Wat breng je mee?

Je bent analytisch sterk en je staat stevig in je schoenen. Je neemt graag zelf het initiatief en handelt proactief. Je werkt gestructureerd en kunt je werk goed plannen en organiseren.  Met jouw uitstekende communicatieve vaardigheden leg je makkelijk contact met zowel collega’s binnen het projectteam als met externe partijen. Je staat stevig in je schoenen en bent dan ook niet bang om soms de rol van ‘kartrekker’ op je te nemen om tot creatieve maatwerkoplossingen te komen. Daarnaast heb je:

  • Een wo-opleiding op financieel gebied, zoals accountancy of bedrijfseconomie.
  • Minimaal vijf jaar ervaring met het doorgronden van complexe administraties en financiële constructies.
  • Kennis van de zorg en/of toezicht houden is een pre.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Minette van der Ven, unitmanager Toezicht Wlz-uitvoerders en het CAK, telefoonnummer 030 – 296 89 50.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden, hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van deze procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter Kim Hooijmans op khooijmans@nza.nl of via 030 – 296 89 48.

Solliciteren

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte.