Werken bij de NZa
De vacaturesite van de NZa
menu

Functionaris Gegevensbescherming bij de Nederlandse Zorgautoriteit

Met jouw kennis van de privacywetgeving (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG) en affiniteit met informatiemanagement lever je een onmisbare bijdrage aan een zorgvuldige en rechtmatige omgang met privacy gevoelige informatie.

Van adviseren tot intern toezicht

Je informeert en adviseert gevraagd en ongevraagd de Raad van Bestuur, management en medewerkers over het nakomen van de privacy wetgeving. Je levert in dit kader feedback op en advies over vigerend of voorgenomen beleid resp. werkprocessen. Je levert een positieve bijdrage aan het creëren van draagvlak en begrip voor het naleven van privacyregels.

Daarnaast adviseer je over bewustwording en opleidingen van het bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken medewerkers.

 • Als Functionaris gegevensbescherming houd je onafhankelijk toezicht binnen onze organisatie op de toepassing en naleving van privacy wet- en regelgeving zoals de AVG, maar ook voor andere nationale wet- en regelgeving  die betrekking hebben op de gegevensbescherming in het algemeen of specifiek van toepassing zijn op de verwerking van persoonsgegevens.
 • Je toetst bestaande en beoogde persoons-gegevens verwerkingen. Je geeft advies over Privacy Impact Assessments (PIA’s) en ziet toe op een AVG conforme uitvoering daarvan.
 • Je beoordeelt alle informatiebeveiligingsincidenten en regelt het afhandelen van datalekken bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Je draagt bij aan het actualiseren van het interne risicoregister.
 • Je bent, voor de uitvoering van de AVG onze contactpersoon voor de Autoriteit Persoonsgegevens .
 • Burgers en medewerkers moeten er op kunnen vertrouwen dat de NZa zorgvuldig en rechtmatig omgaat met privacy gevoelige informatie. Je bent voor zowel interne als externe betrokkenen het aanspreekpunt voor alle zaken die verband houden met de verwerking van hun gegevens en met de uitoefening van hun rechten.

Met behulp van een gedegen inwerkperiode zal je worden voorbereid op deze mooie functie.

Een complexe omgeving met veel informatie

Wij zetten ons met ruim 500 medewerkers iedere dag in voor goede, betaalbare en toegankelijke zorg voor alle inwoners van Nederland. Als toezichthouder doen we ons werk op basis van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg). Om deze taken uit te kunnen voeren hebben wij soms persoonsgegevens nodig. We maken bij voorkeur gebruik van geanonimiseerde gegevens; wanneer dit niet het gewenste resultaat oplevert dan gebruiken we gepseudonimiseerde persoonsgegevens. In specifieke gevallen verwerken we, binnen de door de wetgever gestelde strikte voorwaarden, niet geanonimiseerde persoonsgegevens.

Wat breng je mee?

Je bent in staat om ingewikkelde privacyvraagstukken eenvoudig te presenteren. Je bent in staat om de AVG om te zetten naar de praktijk en zodoende wetgeving en technologie voor de verwerking van persoonsgegevens met elkaar te verbinden.

Je hebt bedrijfsmatig inzicht en bent procesmatig ingesteld.

Met jouw sterke communicatieve vaardigheden weet je het belang van privacy over te brengen aan anderen. De rol van Functionaris voor de gegevensbescherming is een solitaire functie binnen de organisatie. Dit vereist dat de FG transparant is in de uitvoering van zijn taken; boven partijen staat; onafhankelijk is in de beoordeling van voorgelegde privacy vraagstukken en bovendien op een integere manier (aantoonbaar) zijn taken uitoefent. Daarnaast heb je:

 • Een masteropleiding en/of een academisch werk- en denkniveau.
 • Expertise op het gebied van de AVG, bij voorkeur ook op het gebied van informatievoorziening.
 • Een opleiding op gebied van gegevensbescherming, zoals bv. data protection officer.
 • Minimaal zeven jaar relevant werkervaring.
 • Ervaring binnen een overheidsinstantie, zorgverzekeraar of zorgaanbieder is een pré.
 • Ervaring met verwerking van bijzondere persoonsgegevens is een pré.
 • Politieke voelsprieten.

Waardering voor je werk 

Die hebben wij zeker. Daarom bieden we je naast een functie die inhoudelijk uitdagend is:

 • Een salaris van maximaal € 5.710 (schaal 12)
 • Een werkweek van 36 uur met een contract voor een jaar met zicht op een vaste aanstelling.
 • Een mooie balans tussen thuiswerken en op kantoor (50/50).
 • Een pensioenregeling bij het ABP.
 • Een eindejaarsuitkering.
 • 166 vakantie-uren per jaar en de mogelijkheid om extra vakantiedagen op te bouwen.
 • Betaald ouderschapsverlof.
 • Opleidingen, trainingen en de mogelijkheid om door te groeien.
 • Een smartphone en een laptop.

Solliciteren

Doe je via onderstaande button, waarna je je motivatiebrief en cv kunt uploaden. Na twee gesprekken, een online assessment en het controleren van je referenties doen we je een voorstel. Voordat je in dienst treedt vragen we nog wel om een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’.

Wil je meer informatie over de functie? Natasja Klein, Informatiemanager, kan je er alles over vertellen via 06 – 55 873797.

Het belang van de patiënt en verzekerde als hoogste prioriteit

Daar staan wij als Nederlandse Zorgautoriteit voor. We vinden het belangrijk dat alle inwoners van Nederland erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is mochten zij dit nodig hebben. We geven er niet voor niks jaarlijks 90 miljard euro aan uit. Vanuit dat perspectief maken wij regels en houden we toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend en soms spannend werk waarbij we elke dag bezig zijn met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg. En dat samen met aanbieders, verzekeraars, patiënten en cliënten en de politiek.

De NZa wil divers zijn, net als de samenleving. Wij streven daarom naar een inclusieve organisatie, waarin iedereen zich betrokken en gewaardeerd voelt – niet ondanks maar dankzij de verschillen. Dat betekent dat we behoefte hebben aan een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, talenten en inzichten. Zo vergroten we samen onze denkkracht. Solliciteer en werk mee aan goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland!