menu

Gedreven business controller IT die onze bedrijfsvoering scherp houdt

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of de behandeling van een sportblessure op de spoedeisende hulp. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 80 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorg een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, patiënten en cliënten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden.

Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit. In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De directie Informatie en Bedrijfsvoering

De NZa gebruikt data-analyses om problemen in de zorg inzichtelijk te maken, de effecten van beleid te meten, trends te voorspellen, de uitvoering van bijvoorbeeld zorgdeclaraties te ondersteunen en keuzes te verantwoorden. Dat tekent de relevantie van werken bij de directie Informatie en Bedrijfsvoering (I&B). De ruim 120 medewerkers van de directie I&B hebben één taak: zorgen dat collega’s binnen de eigen en andere directies hun werk op de best mogelijke manier kunnen doen. Dat is een veelomvattende taak. Zorgen voor een goede ICT-omgeving en het bieden van ondersteuning bij de informatievoorziening. Bouwen van tools om ons werk als NZa efficiënt te ondersteunen. Organiseren van facilitaire zaken en zorgen dat documenten goed vindbaar worden vastgelegd en gearchiveerd. Regelen dat er op een veilige manier data wordt ontvangen, opgeslagen en intern beschikbaar gesteld en het bouwen van tabellen waarmee zorgaanbieders en –verzekeraars het dbc-declaratiesysteem kunnen gebruiken. En niet te vergeten: binnen deze directie werken ook voorlichters,  die vragen van burgers, zorgprofessionals en zorgverzekeraars beantwoorden.

Hoe ziet je werk als IT controller eruit?

Je hebt financieel economisch een unieke expertrol binnen de NZa op het gebied van IT. Je beheert de NZa-brede  budgetten voor o.a. automatiseringskosten en investeringsbudgetten. Met jouw kennis van de IT en kennis van de kosten van IT componenten, geef je adviezen ter verbetering van de huidige contracten en ter optimalisatie van het IT landschap. Je brengt de  kosten van IT werkzaamheden samen om zo de waarde van onze diensten te bepalen. Je stelt de analyses op voor rapportages, bespreekt de cijfers met het management en geeft proactief jouw mening over de financiële situatie. Je weet niet alleen de vertaalslag van financiën naar bedrijfsvoering te maken, maar weet ook hoe de cijfers tot stand komen.

Het resultaat van jouw werk? Snelle, heldere en eenduidige rapportages, adequate sturingsinformatie en meer grip op de financiën van de IT waardoor het management een goede blik op de toekomst heeft. Dat is de basis voor het échte werk: het adviseren, bijstaan en uitdagen tot scherpe bedrijfsvoering. Daarnaast fungeer je als sparringpartner voor unitmanagers, programma- en informatiemanagement bij de te nemen besluiten en stemt deze af met de unit Finance en Control. Het samenstellen van adequate periodieke  sturingsinformatie voor het management is voor jou een tweede natuur zodat het management continu medewerkers kan sturen op gemaakte afspraken.

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. Een veelzijdige functie, met veel eigen verantwoordelijkheid, waarin beleidsinhoudelijke en juridische aspecten samenkomen. Deze functie geeft je de mogelijkheid om je op een breed terrein te ontwikkelen als directie controller, waarbij je het financiële functioneren van de Rijksoverheid eigen kunt maken. De directie I&B is dit jaar gestart met een ontwikkeling gericht op meer samen werken met en meer focus op de business. Daarbij zijn niet alle paden al uitgestippeld en is er ruimte voor eigen invulling. En verder:

  • Een functie voor 36 uur per week met een salaris van maximaal € 5.450 (schaal 12 BBRA). Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Een aantrekkelijk pakket van secundaire arbeidsvoorwaarden. Zoals de mogelijkheid om compensatieverlof op te bouwen en opleidingsmogelijkheden.
  • Een moderne werkplek in Utrecht in de nabijheid van OV en snelwegen.

Wat breng je mee?

Jij combineert je ervaring in IT business control met je enthousiasme om vernieuwing aan te zwengelen en te implementeren. Al je tijd steken in rapportages maken? Nee, jij focust liever op het daadwerkelijk adviseren en vooruit helpen van IT. Je neemt je collega’s graag mee om de financiële koers voor de IT-organisatie te bepalen én geaccepteerd te krijgen. Je bent dan ook feilloos in staat om de visie van de NZa op IT/Informatievoorziening te vertalen in financiële consequenties voor de komende jaren. En je vindt het een uitdaging om mensen binnen de organisatie ervan te overtuigen dat het ook anders kan als dat kansen voor de toekomst biedt. Jouw enthousiasme, sterke communicatieve skills én je analytische blik komen hierbij goed van pas. Daarnaast heb je:

  • Een afgeronde opleiding op tenminste HBO/BA  niveau in bedrijfseconomie, economie of (Bedrijfs-)administratie.
  • Minimaal vier jaar relevante werkervaring binnen IT controlling.
  • Sterke boekhoudkundige kennis en ervaring met grootboekrekeningen en kostenplaatsen is noodzakelijk en projectmanagement is een pré. Ervaring met resultaatgericht werken in combinatie met je rol als IT-controller bij een vergelijkbare organisatie.
  • Uitstekende beheersing van Excel is een vereiste.  Kennis van enige financieel administratieve software is cruciaal, bijvoorbeeld AFAS, Exact of Cognos.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Guus Sjouke, directeur I&B. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer 030-285 0903.

Solliciteren

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig. Daarnaast maakt een assessment onderdeel uit van de procedure.

Sluitingstermijn

Wij vinden het belangrijk om de allerbeste match te vinden. Daarom  hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van een procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter Kim Hooijmans. Zij is bereikbaar op khooijmans@nza.nl of via 030 – 296 81 11.