menu

(Junior) Data scientist voor de data in de zorg

In Nederland betalen we jaarlijks 90 miljard euro voor zorg. Soms is daarbij sprake van misbruik. Zoals frauderen met persoonsgebonden budgetten of het onterecht declareren van rekeningen. Daardoor blijft er minder geld over voor de zorg zelf en  worden patiënten de dupe.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) signaleert fraude, verrijkt data en coördineert de multidisciplinaire afhandeling van meldingen, tot en met het opstellen van rapportages met kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Zo kunnen we fouten en fraude beter en effectiever bestrijden.

IKZ is een samenwerkingsverband van opsporingsdiensten als iSZW en FIOD, toezichthouder NZa, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zorgverzekeraars, gemeenten, De Belastingdienst, Openbaar Ministerie en uitvoeringsorganisatie CIZ.

Hoe ziet je werk als data scientist eruit?

Je bent de spil in het (datagedreven) onderzoek naar zorgfraude. Jij koppelt en analyseert deze veelvormige en vaak unieke gegevens en genereert hoogwaardige analyses waaruit nieuwe inzichten ontstaan. Je zoekt naar verbanden en patronen en ziet waar opmerkelijke afwijkingen zitten, denk bijvoorbeeld aan een regio of binnen een bepaalde beroepsgroep. Met databestanden van onze partners maak je analyses, ga je op zoek naar uitschieters en maak je dashboards en ontwikkel je factsheets. Je standaardiseert de informatiezoektocht van je collega’s. Je werkt samen met de verschillende teams binnen het IKZ (Onderzoek & Analyse en Casuïstiek). Hierdoor heb je een veelzijdig takenpakket en werk je samen met informatieanalisten en onderzoekers van het IKZ. Daarnaast kan je ook onze partners adviseren over uit te voeren onderzoeken.

Wat bieden wij?

Een opwindende functie in een organisatie die de komende tijd nog in opbouw is en een werkplek in het gebouw van de NZa aan de rand van Utrecht. Je krijgt de verantwoordelijkheid voor datasets die ongekend zijn als het gaat om omvang of privacyaspecten. Daarnaast kun je rekenen op: 

  • Een salaris van maximaal € 4.313 (schaal 10). Bij aantoonbare ervaring  geldt een salaris van maximaal € 4.905 (schaal 11).
  • Goede arbeidsvoorwaarden, zoals een eindejaarsuitkering of verlofmogelijkheden.
  • Gelegenheid om je werk flexibel te doen met behulp van de laptop en mobiele telefoon die we je ter beschikking stellen.

Je krijgt in eerste instantie een tijdelijke aanstelling tot januari 2021 bij de convenantpartner NZa die jou detacheert naar het IKZ. Na een jaar wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen het IKZ of een mogelijke overstap naar één van de partners.

Wat breng je mee?

We werken met gegevens uit zeer verschillende bronnen, maar jij houdt altijd overzicht. Omdat rechercheurs en toezichthouders op basis van jouw analyses beslissingen nemen, ben je zeer kritisch op de data die jij krijgt aangeboden en je gaat er uiterst secuur mee om. Verder:

•    Een afgeronde wo-opleiding in een kwantitatieve onderzoeksrichting;
•    Tenminste 1 jaar werkervaring;
•    Ervaring met SQL en je kunt programmeren in R of Python en hebt ervaring met R Shiny;
•    Je kunt zelfstandig werken. Het IKZ is een relatief kleine organisatie en jij bent samen met onze andere data-analist de expert op het gebied van data-analyse;
•    Je kan zelfstandig databestanden koppelen, analyses uitvoeren en dashboards, factsheets en andere grafische weergaven van onderzoeksresultaten maken;
•    Je werkt proactief, je doet voorstellen voor bepaalde onderzoeken. Je denkt mee in de voorstellen van collega onderzoekers;
•    Omdat je met alle onderdelen van het IKZ samenwerkt moet je intern, maar ook extern met onze partners, goed kunnen communiceren;

Het IKZ

Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en zoveel mogelijk te voorkomen, werken negen toezichthouders en opsporingsdiensten samen in het IKZ. Dit zijn: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie SZW, de NZa, de Belastingdienst, FIOD, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Openbaar Ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland. Het IKZ is gehuisvest in het gebouw van de NZa aan de rand van Utrecht.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Carla Vianen, Coördinator onderzoek en analyse van het IKZ, op telefoonnummer 030 – 296 89 71.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden, hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van deze procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter Kim Hooijmans op khooijmans@nza.nl of via 030 – 296 89 48.

Solliciteren

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.  Daarnaast behoort een assessment tot de mogelijkheden.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte.