menu

Jurist die de privacy-grenzen bewaakt

In Nederland betalen we jaarlijks 80 miljard euro voor zorg. Soms is daarbij sprake van misbruik. Zoals frauderen met persoonsgebonden budgetten of het onterecht declareren van rekeningen. Daardoor blijft er minder geld over voor de zorg zelf en  worden patiënten de dupe.

Het Informatie Knooppunt Zorgfraude (IKZ) signaleert fraude, verrijkt data en coördineert de multidisciplinaire afhandeling van meldingen, tot en met het opstellen van rapportages met kwantitatieve en kwalitatieve informatie. Zo kunnen we fouten en fraude beter en effectiever bestrijden.

IKZ is een samenwerkingsverband van opsporingsdiensten als iSZW en FIOD, toezichthouder NZa, de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, zorgverzekeraars, gemeenten, De Belastingdienst en uitvoeringsorganisatie CIZ.  

Hoe ziet je werk als privacy officer eruit?

In kort bestek: jij zorgt dat onze werkprocessen ‘privacyproof’ en ‘AVG-proof’ zijn. Daarvoor combineer je kennis van de regels met een kritisch-constructieve blik. Door reviews, (on)gevraagd adviseren, deelnemen aan audits en participeren in interne en externe platforms of overleggen zorg je dat onze compliance boven alle twijfel verheven is.  Je schrijft of werkt mee aan kaderstellende documenten, zoals werkprocessen, PIA’s en een informatieprotocol.  Je vindt het – als enige jurist in het team van twaalf professionals op het gebied van opsporing en (data)onderzoek – leuk om een actieve bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van de organisatie.

Wat bieden wij?

Een functie in het hart van toezicht en opsporing in een sector die volop in de maatschappelijke belangstelling staat. De kans om je te verdiepen in nieuwe wet- en regelgeving en de consequenties daarvan voor een organisatie die soms met zeer gevoelige gegevens werkt. Het IKZ is een jonge organisatie en we zijn nog elke dag bezig om onze werkprocessen en procedures verder te ontwikkelen. Wij willen de informatiepositie van onze partners verstevigen en werk afleveren van de hoogste kwaliteit. In een team van zo’n 15 specialisten op het gebied van toezicht, opsporing en data science werk je mee om deze kwaliteitsslag te realiseren. Daarnaast kun je rekenen op:

  • Een salaris van maximaal €4.809 (schaal 11). Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Een 32-urige werkweek.
  • Goede faciliteiten, zoals een smartphone en laptop, waarmee je je werk soms ook thuis kunt doen.
  • Diverse verlofmogelijkheden en mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen.

Je krijgt een tijdelijke aanstelling bij één van de aangesloten convenantspartners die jou detacheert naar IKZ. Omdat IKZ een veranderingsproces doormaakt, is op dit moment niet duidelijk of er uitzicht is op een vast dienstverband.

Wat breng je mee?

Jouw initiatief en onafhankelijke instelling gaan niet ten koste van je vermogen om effectief te zijn in een soms complexe, bestuurlijke omgeving met veel partijen. Je koppelt een sterk analytisch vermogen aan het vinden van praktische oplossingen. Je bent leergierig en bereid om je te verdiepen in de aangescherpte regels. Verder:

  •  Beschik je over een afgeronde opleiding Nederlands Recht en kennis van de privacywetgeving.
  • Heb je minimaal drie jaar juridische ervaring op het gebied van privacy, bij voorkeur in een organisatie met toezicht of opsporing als focus.
  • Stellen we kennis van ICT en informatiemanagement op prijs.

Het IKZ

Om fraude in de zorg op te sporen, te onderzoeken en zoveel mogelijk te voorkomen, werken negen toezichthouders en opsporingsdiensten samen in het IKZ. Dit zijn: de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, de Inspectie SZW, de NZa, de Belastingdienst, FIOD, het Centrum Indicatiestelling Zorg, het Openbaar Ministerie, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en Zorgverzekeraars Nederland. Het IKZ is gehuisvest in het lichte gebouw van de NZa aan de rand van Utrecht.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over de functie contact op met Annemiek van der Laan, hoofd van het IKZ, op telefoonnummer 030 – 296 8358.

Solliciteren

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden,  hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van een procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter Kim Hooijmans bereikbaar op khooijmans@nza.nl of via 030 – 296 81 11.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte