Werken bij de NZa
De vacaturesite van de NZa
menu

Scherpe senior jurist/onderzoeker met mededingingsexpertise

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of een behandeling in een ziekenhuis. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 90 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorg een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, patiënten en cliënten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden.

Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit. In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De directie Toezicht en Handhaving

De directie Toezicht en Handhaving ziet erop toe dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de voor hen geldende regels houden en de gewenste bijdrage leveren aan het borgen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Zorgverzekeraars moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle verzekerden tijdig toegang hebben tot goede zorg. Zorgaanbieders moeten beschikken over een professionele bedrijfsvoering en hun behandelingen op de juiste manier in rekening brengen. Daarnaast moeten zorgaanbieders zich bij de NZa melden als zij bijvoorbeeld willen fuseren. De NZa heeft de mogelijkheid om vormen van gedrag die de betaalbaarheid en toegankelijkheid mogelijk kunnen schaden, doordat organisaties zich niet aan de geldende regels houden, bij te sturen. Bijvoorbeeld als zorgverzekeraars of zorgaanbieders beschikken over aanmerkelijke marktmacht. Als de publieke belangen van toegankelijkheid en betaalbaarheid in het geding (dreigen te) komen, grijpen we in. Wil jij jouw juridische expertise inzetten om fusies en concentraties in de zorg zorgvuldig te laten verlopen en jouw mededingingskennis gebruiken bij complexe vraagstukken op het terrein van het duurzamer organiseren van de zorg? Dan maken we graag kennis met jou.

Hoe ziet je werk als senior jurist/onderzoeker bij Toezicht en Handhaving eruit?

In deze functie lever je een actieve bijdrage aan het realiseren van duurzame veranderingen, de juiste zorg op de juiste plek. Je houdt toezicht op de zorgmarkten, onder andere door voorgenomen concentraties in de zorgsector te beoordelen en mee te werken aan onderzoeken naar aanmerkelijke marktmacht (AMM) van zorgverzekeraars en aanbieders. Bij het beoordelen van concentraties  toets je of (complexe) concentraties zorgvuldig tot stand zijn gekomen, behandelt  handhavingsverzoeken op dit gebied en legt je conclusies vast in rapporten, besluiten of adviezen. Je bent regelmatig in contact met zorgaanbieders en zorgverzekeraars  Als er iets niet klopt, werk je met collega’s een plan uit om gedrag in positieve zin te beïnvloeden en bepaal je of handhaving op zijn plaats is. De onderzoeken naar aanmerkelijke marktmacht dragen bij aan een beter functionerend zorgstelsel door misbruik van marktmacht te voorkomen. Daarnaast heb je volop de kans om mee te denken over de ontwikkeling van beleid en strategie op het gebied van concentraties, mededinging en breder, over toezicht en handhaving in de zorg. Je bent ook in staat om intern verbindingen te maken tussen verschillen thema’s en onderwerpen die bijdragen aan de duurzame verandering. Bijvoorbeeld consequentie van een concentratie op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg. Je volgt ontwikkelingen in de zorg en vormt je een eigen oordeel over de wenselijkheid van concentraties in het licht van het borgen van de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg op de lange termijn. Een uitgelezen kans om je juridische carrière verder te ontwikkelen op een maatschappelijk relevante plek!

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. Een functie waarbij je invloed hebt op het beleid op het gebied van fusies en overnames in een belangrijke sector. Samen met gemotiveerde en enthousiaste collega’s interessante en uitdagende vraagstukken oplossen. En verder:

  • Een salaris van maximaal € 5.671 (schaal 12 CAO Rijk). Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Goede faciliteiten, zoals een smartphone en laptop, waarmee je je werk soms ook thuis kunt doen.
  • Diverse verlofmogelijkheden en mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen.
  • Het betreft een functie voor 32-36 uur.

Wat breng je mee?

Je  bent analytisch sterk, in staat snel nieuwe problematiek te doorgronden en overziet gemakkelijk de samenhang tussen complexe dossiers. Je staat stevig in je schoenen en deinst er niet voor terug om gesprekken met advocaten of bestuurders van zorginstellingen te voeren. Je bent scherp, kritisch en nauwgezet als het gaat om de inhoud van het werk. Je vindt het leuk om out-of-the-box te denken en met creatieve oplossingen te komen voor complexe vraagstukken. Je bent een goede schrijver. Je zoekt makkelijk de verbinding met collega’s van andere teams en afdelingen en werkt graag samen met collega’s met een uiteenlopende achtergrond. Daarnaast heb je:

  • Een afgeronde juridische opleiding op WO-niveau en aantoonbare expertise op het vlak van bestuursrecht, mededingingsrecht en ondernemingsrecht.
  • Ten minste vijf jaar relevante werkervaring.
  • Kennis van en interesse in de werking van het zorgstelsel, de rol van verschillende spelers daarbinnen en het gezondheidsrecht is een pré.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Thomas van Lenthe, programmamanager binnen de unit Markttoezicht, telefoonnummer 06-55483476, of Karina Raaijmakers, directeur Toezicht & Handhaving, telefoonnummer 06-54384923.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden,  hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van deze procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter Kim Hooijmans op khooijmans@nza..nl of via 030 – 296 81 11.

Solliciteren

Voor deze functie werven we samen met ACM vanwege de nauwe samenwerking op dit werkgebied. Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig. Daarnaast maakt een online assessment onderdeel uit van de procedure.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte