menu

Wendbare gedragsexpert die innovatief is

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of de behandeling in een ziekenhuis. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 90 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorgmarkt een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, consumenten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden.

Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit. In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De directie Toezicht en Handhaving

We controleren of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid. Zorgaanbieders moeten de behandelingen op de juiste manier in rekening brengen en duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg. Als het belang van de consument in het geding dreigt te komen, grijpen we in. Met een gesprek of in het uiterste geval met handhavingsmaatregelen, zoals een boete.

Ben jij met je kennis over gedragsbeïnvloeding in staat om vernieuwende interventies te ontwikkelen? Weet jij je gedragswetenschappelijke inzichten in de praktijk te brengen om ons toezicht effectiever en efficiënter te maken? Dan voegen wij jou graag aan ons team toe.

Hoe ziet je werk als gedragsexpert bij Toezicht en Handhaving eruit?

Goede en tijdige zorg is van groot belang en de zorg in Nederland staat op een hoog niveau. Maar af en toe gaan er dingen niet goed. Dan wordt er te veel gedeclareerd en vergoed, de maximale wachttijden worden overschreden of de voorlichting aan patiënten schiet tekort. We houden vooral probleemoplossend toezicht. Op basis van informatie uit diverse bronnen voer je een probleemanalyse uit en analyseer je (de achtergronden van) het gedrag van de verschillende betrokken partijen. In sommige gevallen is het noodzakelijk om zelf een onderzoek naar het naleven van de regels uit te (laten) voeren.

Vervolgens ontwikkel je, met een team van collega’s, interventies die gewenst gedrag bevorderen en ongewenst gedrag ontmoedigen of bestrijden. Daarbij heb je veel aandacht voor de praktische toepassing van je gedragswetenschappelijke kennis. Welke nudge kunnen we het beste toepassen? Is het beter om telefonisch contact op te nemen of een persoonlijk gesprek te voeren? Hoe zorgen we ervoor dat we het huidige gedrag zo duurzaam mogelijk veranderen naar het gewenste gedrag? Voor de beantwoording van dit soort vragen maak je gebruik van gedragswetenschappelijke inzichten. Je voert tot slot de interventies uit en meet de effecten daarvan.

Je bent één van de vijf gedragsexperts die bij de directie Toezicht en Handhaving werken. Maar je zet je kennis ook in voor andere directies. Je werkt samen met collega’s binnen de NZa maar ook met andere partijen, zoals collega-toezichthouders, brancheorganisaties en verzekeraars.

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. De mogelijkheid om actief bij te dragen aan goede en betaalbare zorg voor alle inwoners van Nederland. Samen met gemotiveerde en enthousiaste collega’s complexe en soms spannende vraagstukken oplossen. En verder:

  • Een salaris van maximaal € 5.003 (schaal 11). Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Goede faciliteiten, zoals een smartphone en laptop, waarmee je je werk soms ook thuis kunt doen.
  • Een werkweek van 32 tot 36 uur en een prima pakket arbeidsvoorwaarden.
  • Diverse verlofmogelijkheden en mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen.

Wat breng je mee?

Je bent een scherpe analyticus, die (nieuwe) gedragswetenschappelijke inzichten in de praktijk durft toe te passen. Je komt snel tot de kern van een probleem. Je kunt veel informatie verwerken, komt op basis daarvan met goede en relevante ideeën en weet die succesvol uit te voeren. Je bent creatief en flexibel en denkt graag buiten de gebaande paden. Je toont initiatief en neemt verantwoordelijkheid. Verder hecht je belang aan de wetenschappelijke onderbouwing van je adviezen en kan je het belang hiervan overbrengen aan je collega-toezichthouders. Daarnaast heb je:

  • Een relevante afgeronde opleiding op wo-niveau, bijvoorbeeld sociale en organisatiepsychologie, criminologie of gedragseconomie.
  • Minimaal 3 jaar werkervaring in de gedragswetenschappen.
  • Kennis van en ervaring met beïnvloeding van gedrag, bij voorkeur voor toezicht of opsporing.
  • Affiniteit met de zorgsector

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Joep Beckers, unitmanager Toezicht Zorgaanbieders. Je kunt hem bereiken op telefoonnummer 030 – 296 89 22.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden,  hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van deze procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter khooijmans@nza.nl of via 030 – 296 81 11.

Solliciteren

Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig. Daarnaast maakt een online assessment onderdeel uit van de procedure.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte