Werken bij de NZa
De vacaturesite van de NZa
menu

Wendbare toezichthouder met kennis van concurrentie en samenwerking in de zorg

Iedereen in Nederland heeft recht op goede zorg. Of het nu een kroon bij de tandarts is, de verzorging van een oudere die door Alzheimer niet langer thuis kan wonen of een behandeling in een ziekenhuis. Dat vinden we belangrijk en we geven er jaarlijks 90 miljard euro aan uit. Tegelijk is de Nederlandse zorg een complex samenspel tussen aanbieders, verzekeraars, patiënten en cliënten, politiek en een divers veld aan belanghebbenden.

Middenin dat krachtenveld staat de Nederlandse Zorgautoriteit. In het werk van de NZa is het belang van de burger de eerste prioriteit. Die moet erop kunnen vertrouwen dat er goede en betaalbare zorg beschikbaar is als hij of zij deze nodig heeft. Wij maken vanuit dat perspectief regels en houden toezicht op de zorg. Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk, waarbij je elke dag bezig bent met het waarborgen van kwalitatief goede en betaalbare zorg.

De directie Toezicht en Handhaving

De directie Toezicht en Handhaving ziet erop toe dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de regels houden en stimuleert dat zij bijdragen aan het borgen van goede en betaalbare zorg. Zorgverzekeraars moeten er bijvoorbeeld voor zorgen dat alle verzekerden tijdig toegang hebben tot goede zorg. Zorgaanbieders moeten beschikken over een professionele bedrijfsvoering en hun behandelingen op de juiste manier in rekening brengen. Daarnaast moeten zorgaanbieders zich bij de NZa melden als zij bijvoorbeeld willen fuseren. De directie levert een bijdrage aan de betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg door het gedrag van zorgaanbieders, zorgverzekeraars en zorgkantoren te beïnvloeden. Waar het kan door samen te werken, als het moet door te handhaven.

Wil jij jouw kennis van concurrentie en samenwerking in de zorg inzetten om concentraties in de zorg te beoordelen? En zet je graag je tanden in complexe vraagstukken op het terrein van het duurzamer organiseren van de zorg? Dan maken we graag kennis met jou!

Hoe ziet je werk als toezichthouder op concurrentie en samenwerking in de zorg eruit?

Jij beoordeelt voorgenomen concentraties in de zorgsector. Je toetst of ze zorgvuldig tot stand zijn gekomen en legt je conclusies vast in rapporten, besluiten of adviezen. Als senior collega coördineer jij de beoordeling van alle concentratieaanvragen binnen de NZa. Daarbij heb je oog voor de ontwikkeling van collega’s en de mogelijkheden om dit proces te optimaliseren. Daarnaast werk je mee aan onderzoeken naar aanmerkelijke marktmacht van zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Jij bent op dit terrein onze expert en interne adviseur en helpt ons om dit toezichtinstrument optimaal in te zetten.

Als partijen zich niet aan de regels houden of het vertrouwen in de zorg schaden, werk je met collega’s een plan uit om het gedrag in positieve zin te beïnvloeden en bepaal je of handhaving op zijn plaats is. Je hebt daarbij regelmatig contact met (advocaten van) zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

Je krijgt ook volop de kans om mee te denken over de ontwikkeling van beleid en strategie om zorg te verplaatsen en te vernieuwen (juiste zorg op de juiste plaats). Hiervoor werk je mee aan (toezicht)projecten binnen en buiten onze directie.

Verder leg jij intern verbindingen tussen verschillende thema’s en onderwerpen die bijdragen aan een duurzame verandering van de zorg. Je volgt de ontwikkelingen in de zorg op de voet en vormt je bijvoorbeeld een eigen oordeel over de wenselijkheid van concentraties in het licht van het borgen van toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg op de lange termijn.

Wat bieden wij?

Werken middenin de zorg, bij een organisatie die regelmatig in de schijnwerpers staat. Een functie waarbij je invloed hebt op het beleid op het gebied van fusies en overnames in een belangrijke sector. Samen met gemotiveerde en enthousiaste collega’s interessante en uitdagende vraagstukken oplossen. Een uitgelezen kans om je carrière verder te ontwikkelen op een maatschappelijk relevante plek! En verder:

  • Een salaris van maximaal € 5.671 (schaal 12 CAO Rijk). Daar komen nog vakantietoeslag en een eindejaarsuitkering bij.
  • Goede faciliteiten, zoals een smartphone en laptop, waarmee je je werk soms ook thuis kunt doen.
  • Diverse verlofmogelijkheden en mogelijkheden om opleidingen en cursussen te volgen.
  • Het betreft een functie voor 32-36 uur

Wat breng je mee?

Je  bent analytisch sterk, kan snel nieuwe problematiek doorgronden en overziet gemakkelijk de samenhang tussen complexe dossiers. Je staat stevig in je schoenen en deinst er niet voor terug om gesprekken met advocaten of bestuurders van zorginstellingen en zorgverzekeraars te voeren. Je bent scherp, kritisch en nauwgezet als het gaat om de inhoud van het werk. Je vindt het leuk om met wisselende vraagstukken bezig te zijn en houdt graag meerdere ballen in de lucht. Je bent in staat om out-of-the-box te denken en met creatieve oplossingen te komen voor complexe vraagstukken. Je bent een goede schrijver. Je zoekt makkelijk de verbinding met collega’s van andere teams en afdelingen en werkt graag samen met collega’s met uiteenlopende achtergronden. Daarbij voel je je comfortabel om op de voorgrond te treden en intern en extern mensen te overtuigen van jouw ideeën en adviezen. Daarnaast heb je:

  • Een afgeronde opleiding op wo-niveau en aantoonbare expertise op het vlak van mededinging en samenwerking (binnen of buiten de zorg).
  • Ten minste vijf jaar relevante werkervaring.
  • Kennis van en interesse in de werking van het zorgstelsel, de rol van verschillende spelers daarbinnen en het gezondheidsrecht is een pre.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over deze functie contact op met Thomas van Lenthe, programmamanager binnen de unit Markttoezicht, telefoonnummer 06 – 55 48 34 76, of Karina Raaijmakers, directeur Toezicht en Handhaving, telefoonnummer 06 – 54 38 49 23.

Sluitingstermijn

Omdat wij het belangrijk vinden om de allerbeste match te vinden,  hanteren we in onze procedures geen sluitingstermijnen. Dat betekent dat we de vacature pas sluiten als we een goede kandidaat hebben gevonden. Zolang de vacature online staat, kun je dus reageren. Als je meer informatie wilt over de stand van zaken van deze procedure, kun je contact opnemen met onze recruiter Kim Hooijmans op khooijmans@nza.nl of via 030 – 296 81 11.

Solliciteren

Voor deze functie werven wij samen met ACM vanwege de nauwe samenwerking op dit  werkgebied. Omdat je in deze functie met vertrouwelijke gegevens werkt, vragen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties en heb je om in dienst te treden een ‘Verklaring Omtrent Gedrag’ nodig. Daarnaast maakt een online assessment onderdeel uit van de procedure.

Aan acquisitie hebben we geen behoefte.