Werken bij de NZa
De vacaturesite van de NZa
menu

Contact

Algemene gegevens

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of rijkspas.

Bezoekadres:
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Postadres:
Postbus 3017
3502 GA Utrecht

Routebeschrijving

Telefoon recruiter Kim Hooijmans: 030 – 296 89 48

Telefoon receptie: 030 – 296 81 11

De NZa besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de NZa onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

Toegankelijke website

Wij streven ernaar dat onze websites voor alle doelgroepen van de NZa goed te gebruiken zijn en daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.  Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Nalevingsstatus: voldoet gedeeltelijk

Uit toegankelijkheidsonderzoek is gebleken dat de website www.werkenbijde.nza.nl  nog niet aan alle eisen wordt voldaan. Voor elke afzonderlijke afwijking van de eisen is de oorzaak bekend en is het gevolg beschreven, zijn maatregelen genomen om de afwijking te kunnen opheffen EN is bekend dat deze punten uiterlijk 25 februari 2021 verholpen zullen zijn.

Suggesties voor onze website?

Zie je iets op onze website of heb je suggesties hoe wij onze site verder kunnen verbeteren? Wij horen dit graag. Mail het ons op webredactie@nza.nl.