Contact

Bij de NZa geldt een legitimatieplicht. Bezoekers kunnen zich legitimeren met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of rijkspas.

Algemene gegevens

Telefoon receptie: 030 – 296 81 11
E-mail: info@nza.nl
Webcare: @Zorgautoriteit
Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
Bezoekadres: Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht

Routebeschrijving

 

De NZa besteedt veel aandacht aan gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet overheidssites gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Om dit mogelijk te maken, past de NZa onder meer de Webrichtlijnen versie 2 toe.

Toegankelijke website

Wij streven ernaar dat onze websites voor alle doelgroepen van de NZa goed te gebruiken zijn en daarom heeft toegankelijkheid continu onze aandacht. In het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid staat dat overheidssites moeten voldoen aan de toegankelijkheidseisen.  Die eisen zijn vastgelegd in de toegankelijkheidsstandaard EN 301 549.

Nalevingsstatus: voldoet

Suggesties voor onze website?

Zie je iets op onze website of heb je suggesties hoe wij onze site verder kunnen verbeteren? Wij horen dit graag. Mail het ons op werkenbijdenza@nza.nl.

Werken bij de NZa

Werken bij de NZa betekent afwisselend, soms spannend werk. Je werkt elke dag aan goede en betaalbare zorg voor de ruim 17 miljoen mensen in Nederland die verzekerden, patiënten en cliënten zijn. Dat is een ambitieuze, grote opdracht. Er zijn volop uitdagingen en er is ruimte voor ontwikkeling. De paden in het werk zijn niet geëffend. We zetten graag samen met nieuwe, nieuwsgierige collega’s de koers uit. Uiteraard ben je deskundig, onafhankelijk en betrouwbaar. Talent voor samenwerken en daadkrachtige resultaatgerichtheid zijn de eigenschappen waar we echt voor gaan!