Werken bij de NZa

Iedereen in Nederland moet erop kunnen vertrouwen dat er op tijd goede en betaalbare zorg beschikbaar is als je die nodig hebt. Allemaal om ervoor te zorgen dat de zorg betaalbaar blijft voor wie dat nodig heeft, op tijd beschikbaar en van goede kwaliteit. Hoe doen we dat?

Als je bij de NZa werkt, maak je regels en houd je toezicht op zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

  • We bepalen welke zorg aanbieders in rekening mogen brengen en wat deze zorg (maximaal) mag kosten. Bijvoorbeeld behandelingen bij de huisarts of tandarts, of de zorg aan mensen met een handicap. Voor de meeste zorgbehandelingen maken zorgverzekeraars en zorgaanbieders samen afspraken over de inhoud van de behandeling, de kwaliteit en de prijs ervan.
  • We controleren of zorgaanbieders en zorgverzekeraars zich aan de wetten en regels houden. Zorgverzekeraars moeten bijvoorbeeld iedereen accepteren voor de basisverzekering, ongeacht leeftijd, inkomen, leefstijl of gezondheid. Zorgaanbieders moeten de behandelingen op de juiste manier in rekening brengen. Ook moeten zij duidelijke informatie geven over de prijs en kwaliteit van de zorg.


Wat we ook doen, voor ons staat het belang van de samenleving voorop. De zorg is voor iedereen in Nederland belangrijk. Als we – op basis van eigen analyses of van meldingen van burgers – merken dat dat belang wordt geschaad, dan grijpen we in.

Foto Fatma Engin