Privacyverklaring

Kom je bij ons solliciteren? Dan verwerken wij jouw persoonsgegevens om de sollicitatie te behandelen. Bij het verwerken van persoonsgegevens hebben we privacy hoog in het vaandel staan. Wij houden ons daarbij aan de eisen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG). Dit betekent dat wij jouw gegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier verwerken. We letten daarbij goed op de doelbinding en verwerken niet meer gegevens dan noodzakelijk voor het doel, het sollicitatieproces. Daarbij maken we gebruik van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling om eventuele privacy risico’s vooraf te signaleren.

Wat voor persoonsgegevens verwerkt de NZa?
Als je solliciteert via onze sollicitatie-website, deel je een aantal persoonsgegevens met de NZa:

 • Voor- en achternaam
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Motivatiebrief
 • Curriculum Vitae (hierna: CV). Het CV bevat vaak gegevens zoals geslacht, geboortedatum, opleiding en ervaring
 • Foto: indien je die zelf toevoegt aan de stukken (los of in je CV).

Deze gegevens slaan we op in ons wervingssysteem en gebruiken we voor werving- en selectiedoeleinden. De grondslag van de verwerking is de voorbereiding op het uitvoeren van een arbeidsovereenkomst.

Screening
Als jij bij ons wilt werken en wij je graag aan willen nemen, vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Deze screening zijn wij op basis van de wet verplicht te doen voordat we een arbeidsovereenkomst afsluiten.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Sollicitatiegegevens bewaren we niet langer dan vier weken na het beëindigen van de procedure. Wil je langer in ons wervingssysteem blijven staan, zodat we je kunnen benaderen of informeren over nieuwe vacatures? Dan bewaren we de gegevens – met jouw toestemming – tot maximaal één jaar na het beëindigen van de procedure. Je kan jouw toestemming altijd weer intrekken. Dit kan door een e-mail te sturen naar info@nza.nl.

Wanneer delen wij jouw persoonsgegevens met derden?
De NZa zal jouw gegevens in geen enkel geval verkopen aan derden. Wij zullen gegevens alleen verstrekken aan derden als wij daartoe contractueel of wettelijk verplicht zijn of wanneer dat nodig is om onze dienstverlening uit te voeren of onder de aandacht te brengen.

Hoe beveiligen we jouw persoonsgegevens?
We zorgen dat jouw persoonsgegevens passend beveiligd zijn. Daarbij houden we ons in elk geval aan de regels en standaarden van de Rijksoverheid voor informatiebeveiliging. Waar nodig maken we afspraken over de beveiliging van persoonsgegevens met organisaties zoals onze softwareleveranciers en datacentra. We controleren ook of ze zich aan deze afspraken houden.

Gebruik van cookies
Deze website gebruikt cookies, kleine bestandjes die op je computer worden opgeslagen wanneer je onze site bezoekt. Door het gebruik van een cookie kan de NZa bijvoorbeeld zien hoeveel bezoekers deze website bezoeken. Dit gebruiken we om onze website verder te verbeteren. De grondslag voor het verwerken van cookies is ons gerechtvaardigde belang.

In de cookies van deze website staat geen informatie over wie je bent. Jouw identiteit blijft dus voor ons onbekend. Ook andere websites kunnen de cookies van deze website niet gebruiken om je persoonlijk te identificeren.

Hieronder vind je welke cookies wij gebruiken.

Naam

Soort

Doel

Bewaartermijn

hs_sessionid

Functioneel

Deze cookie wordt geplaatst zodat je met één keer aanmelden eventueel  op meerdere sollicitaties tegelijk kunt reageren.

Wordt vernietigd zodra je onze site verlaat.

 Wat zijn jouw rechten?

Op basis van de AVG heb je een aantal rechten. Je mag onder meer:

 • Om toelichting vragen over de persoonsgegevens die we van je verwerken
 • De persoonsgegevens bekijken die we van je hebben
 • Vragen om aanpassing of om het verwijderen van jouw gegevens
 • Vragen dat we tijdelijk stoppen met het bijhouden van jouw gegevens
 • Jouw gegevens door ons over laten dragen aan een andere organisatie
 • Bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons


Wanneer je van jouw rechten gebruik maakt dan kun je van ons een duidelijk en begrijpelijk antwoord verwachten. Wil je gebruikmaken van jouw rechten? Het is voldoende om een schriftelijk verzoek bij ons in te dienen. Dit kan op verschillende manieren. Via e-mail: info@nza.nl, onder vermelding van “AVG-verzoek”; Per post: NZa, AVG-verzoek, Postbus 3017, 3502 GA in Utrecht. Zodra wij jouw verzoek hebben ontvangen, krijg je een ontvangstbevestiging.

Bij alle vragen of verzoeken kunnen we vragen om een bewijs van jouw identiteit. Daarmee willen we voorkomen dat we persoonsgegevens geven aan de verkeerde persoon. Of dat we onterecht iets veranderen aan de persoonsgegevens of aan de manier waarop we die persoonsgegevens verwerken. Stuur daarom bij jouw verzoek een kopie mee van jouw identiteitsbewijs. Op die manier kunnen we jouw verzoek sneller behandelen. Je kunt de kopie maken met de kopieID-app van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Je krijgt van ons binnen een maand een antwoord op jouw verzoek. Soms duurt dit langer. Bijvoorbeeld omdat het verzoek ingewikkeld is en/of dat er een groot aantal verzoeken zijn. Je krijgt dan maximaal binnen drie maanden een antwoord. In dat geval laten we je binnen één maand na ontvangst van jouw verzoek weten dat het langer gaat duren.

Heb je vragen?
Wil je meer weten over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan? Dan kan je ons mailen via info@nza.nl of op werkdagen bellen met 088 – 770 8 770 (lokaal tarief). Ons (post)adres is:

Postadres: Postbus 3017, 3502 GA Utrecht
Tijdelijk bezoekadres: Pythagoraslaan 6-8, 3584 BB Utrecht

De NZa heeft ook een functionaris voor de gegevensbescherming (FG). Die controleert onafhankelijk of we ons houden aan de regels in de AVG. Je kunt onze FG mailen via fg@nza.nl. Je kunt ook altijd contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens